Telt de CE-eis ook in het leerwerktraject?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op de examenjaren 2013 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.