Schrijven met potlood of gebruik van Tipp-Ex

Vraag

Mag een kandidaat met potlood schrijven of Tipp-Ex gebruiken bij het maken van examens?

Antwoord

Omdat hier geen expliciete regelgeving voor is gemaakt, is het aan de school om dit te bepalen. De meeste scholen staan het vanwege fraudegevoeligheid niet toe en nemen het besluit hierover op in het examenreglement.