Schoolexamen

Vraag

Waar vind ik informatie over het schoolexamen?

Antwoord

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. De toetsen voor het schoolexamen worden gemaakt door de scholen. Ook bepalen de scholen wanneer welke vakken getoetst worden.

Suggesties voor invulling van de schoolexamens zijn te vinden in de handreikingen die door de SLO per vak zijn opgesteld:

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

De VO-raad heeft naar aanleiding van de problemen met het eindexamen in Maastricht in 2018 een pagina ingericht op de website met informatie en tips met betrekking tot het schoolexamen. Hier vindt u ook een checklist 'Afsluitend karakter schoolexamen'.

Hoe wordt er in 2021 e.v. omgegaan bij de uitslagbepaling met resultaten uit 2020?

Omdat in 2020 geen centrale examens zijn afgenomen, circuleren er cijferlijsten, waarop geen cijfer voor centrale examens vermeld staan. Als bij de uitslagbepaling in 2021 (tot 2030) zo’n vak is betrokken, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de eis van 5,5 gemiddeld voor het centraal examen. Dit geldt dus voor leerlingen die op grond van artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO in 2020 in het voorlaatste leerjaar (of zelfs het jaar daarvoor) al een vak hebben afgerond, voor leerlingen die gespreid examen doen op grond van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO en voor kandidaten die via het vavo of het staatsexamen een diploma willen halen.

E.e.a. is geregeld in het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020, artikel 21.


Deel deze pagina