Schoolexamen

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Waar vind ik informatie over het schoolexamen?

Antwoord

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. De toetsen voor het schoolexamen worden gemaakt door de scholen. Ook bepalen de scholen wanneer welke vakken getoetst worden.

Suggesties voor invulling van de schoolexamens zijn te vinden in de handreikingen die door de SLO per vak zijn opgesteld:

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

Ook staat op de site van de SLO meer informatie over de borging van de kwaliteit van vmbo-schoolexamens.

De VO-raad heeft naar aanleiding van de problemen met het eindexamen in Maastricht in 2018 een pagina ingericht op de website met informatie en tips met betrekking tot het schoolexamen. Hier vindt u ook een checklist 'Afsluitend karakter schoolexamen'.