Schoolexamen

Vraag

Waar vind ik informatie over het schoolexamen?

Antwoord

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. De toetsen voor het schoolexamen worden gemaakt door de scholen. Ook bepalen de scholen wanneer welke vakken getoetst worden.

Suggesties voor invulling van de schoolexamens zijn te vinden in de handreikingen die door de SLO per vak zijn opgesteld:

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

(kies een vak, kies voor bovenbouw en rechtsboven in vindt u de handreiking).

Ook staat op de site van de SLO meer informatie over de borging van de kwaliteit van vmbo-schoolexamens.


Deel deze pagina