Rooster

Vraag

Wanneer zijn de centrale examens?

Antwoord

De data en tijden van de centrale examens in 2021 zijn te vinden in de meest recente versie van het rooster voor de centrale eindexamens.