Publicatietijdstip correctievoorschriften

Vraag

Wanneer worden de correctievoorschriften op Examenblad.nl gepubliceerd?

Antwoord

De correctievoorschriften zijn kort na afloop van de examenzitting digitaal beschikbaar (in PDF) via de website van Cito en Examenblad.nl.

De correctievoorschriften zijn op de examendag te vinden via de homepage van Examenblad.nl en op de pagina van het betreffende examen (te vinden via de menu's in de bovenbalk).

Uitgangspunt is dat de correctievoorschriften van examens die in de ochtend plaatsvinden dezelfde middag om 14.00 uur op Examenblad.nl staan. De correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden niet direct na afloop van het examen gepubliceerd om eventuele onrust over het gemaakte examen te voorkomen. Voor de correctievoorschriften van de middagzittingen geldt dat die van het vmbo om 16.00 uur worden gepubliceerd en die van havo/vwo om 17.00 uur.

N.B. Een correctievoorschrift is niet een verzameling goede antwoorden, maar een bindend voorschrift waarmee een examinator het examenwerk beoordeelt en op grond waarvan hij punten toekent.

N.B. Het correctievoorschrift wordt later gepubliceerd voor vakken die meedoen met de testcorrectie.


Deel deze pagina