Publicatietijdstip correctievoorschriften

Vraag

Wanneer worden de correctievoorschriften op Examenblad.nl gepubliceerd?

Antwoord

Zoals vermeld in de Maartmededeling 2013, paragraaf 1.5 worden de correctievoorschriften na afloop van de examens op vaste tijdstippen gepubliceerd. Zie hieronder voor een overzicht van deze tijdstippen.

Eerste tijdvak

Ochtendzittingen:

Alle correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden gepubliceerd om 14.00 uur.

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur

havo/vwo om 17.00 uur (ook bij examens die om 16.00 uur zijn afgelopen).

Tweede tijdvak

Ochtendzittingen:

Vmbo en havo/vwo vanaf 14.00

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur, havo/vwo om 17.00 uur

De correctievoorschriften van de examens die als aangewezen vak worden afgenomen, worden niet gepubliceerd.