Publicatie correctievoorschrift CE scheikunde vwo

vraag

Waarom wordt het correctievoorschrift van het centraal examen scheikunde vwo twee dagen na de afname gepubliceerd?

antwoord

Voor het centraal examen scheikunde vwo eerste tijdvak vindt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), sectiebestuur scheikunde, een test plaats met als doel het vaststellen van een zo goed mogelijk correctievoorschrift vwo. Een twintigtal docenten komt vrijdag 18 mei, de dag na afname van het examen, hiervoor naar een bijeenkomst van het College voor Toetsen en Examens om het gemaakte examenwerk van hun leerlingen te bespreken aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift.

De suggesties ter verbetering van het voorlopige correctievoorschrift die uit deze bijeenkomst voortkomen, bekijkt en beoordeelt de CvTE-vaststellingscommissie op zaterdag 19 mei. De suggesties kunnen leiden tot het aanpassen van het voorlopige correctievoorschrift door de vaststellingscommissie.

Het definitieve correctievoorschrift is door deze test daarom twee dagen later beschikbaar op zaterdag 19 mei om 17.00 uur. Het CvTE verwacht met deze test docenten beter te kunnen ondersteunen in hun rol als examinator.