Publicatie correctievoorschrift CE Nederlands vwo

vraag

Waarom wordt het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vwo drie dagen na de afname gepubliceerd?

antwoord

Voor het centraal examen Nederlands vwo eerste tijdvak vindt in samenwerking met het sectiebestuur Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen een test plaats met als doel het vaststellen van een zo goed mogelijk correctievoorschrift vwo. Een twintigtal docenten komt zaterdag 19 mei, de dag na afname van het centrale examen, hiervoor naar een bijeenkomst van het College voor Toetsen en Examens om het gemaakte examenwerk van hun leerlingen te bespreken aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift.

De suggesties ter verbetering van het voorlopige correctievoorschrift die uit deze bijeenkomst voortkomen, bekijkt en beoordeelt de CvTE-vaststellingscommissie op maandag 21 mei. De suggesties kunnen leiden tot het aanpassen van het voorlopige correctievoorschrift door de vaststellingscommissie.

Het definitieve correctievoorschrift is door deze test daarom drie dagen later beschikbaar op maandag 21 mei om 17.00 uur. Het CvTE verwacht met deze test docenten beter te kunnen ondersteunen in hun rol als examinator.

Pijl omhoog