Pilot Prikbord Engels havo

Op deze pagina vindt u vragen van docenten met antwoorden van het CvTE over het centraal examen Engels havo. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met het Examenloket en stel uw vraag. Meer weten over de achtergronden van dit prikbord? Kijk dan naar CvTE Backstage: Wat is het prikbord Engels?

Wilt u meer weten over de toepassing van het correctievoorschrift en uw rol als corrector? Lees dan 'Het beoordelingsmodel van het CE moderne vreemde talen: ga er correct mee om!'. Heeft u vragen over de moeilijkheidsgraad van de examens Engels? Lees dan ‘Vroeger waren de examens Engels veel moeilijker, toch?’.

CE 1e tijdvak opgave 13

Vraag

Waarom is bij vraag 13 "A" het juiste antwoord?

Antwoord

De schrijver geeft in alinea 5 aan getwijfeld te hebben aan het resultaat. In alinea 6 (en daarna ook 7) blijkt dat dat onterecht was; er ontstaat juist iets moois. Zijn twijfel was onterecht dus hij heeft iets geleerd “It has been a lesson”.

CE 1e tijdvak opgave 14

Vraag

Kan bij vraag 14 antwoord C niet ook een correct antwoord zijn?

Antwoord

Antwoord C valt af te wijzen vanwege het tweede deel van de bewering “a book that was written for it”. Het boek is niet geschreven als een medicijn om in te zetten in het kader van Bibliotherapy. Het is een roman uit 2011. Ook uit het vervolg blijkt dat de voorgeschreven boeken niet geschreven zijn om als medicijn te dienen.

CE 1e tijdvak opgave 25

Vraag

Waarom is het antwoord bij citaat 1 (“potentially quite subversive” alinea 2) 'wel'?

Antwoord

Citaat 1 slaat terug op de laatste zin van alinea 1 “It was understood then that this kind of “music” was purely for hormone-infested adolescents.” Muziek wordt expliciet genoemd. Dus het citaat is, in elk geval ook, een kwalificatie van de muziek.

CE 1e tijdvak opgave 32

Vraag

Waarom is het antwoord bij bewering 2 (‘De vader wilde met rust gelaten worden als hij aan het werk was’) 'niet'?

Antwoord

In de tekst staat (regel 9) “but learned to steer clear while he was working”. In de volgende zin staat dat de kinderen als ze bij vaders werk aanwezig waren, uitgebreide uitleg kregen. De kinderen blijven weg, maar niet omdat vader met rust gelaten wil worden. Vader wil juist graag zijn kennis delen.

CE 1e tijdvak opgave 34

Vraag

Waarom is bij vraag 34: "Welk van de volgende fragmenten bevat beeldspraak?" antwoord C fout?

Antwoord

Sedaris geeft aan dat hij graag hierin echt (letterlijk) wil geloven; het is daarom geen beeldspraak. Het beeld is niet opgeroepen om door associatie een bepaalde situatie of een bepaald gevoel aan te duiden.

Vraag

Waarom is bij vraag 34: "Welk van de onderstaande fragmenten bevat beeldspraak" het antwoord D fout?

Antwoord

De schrijver geeft een feitelijke beschrijving van wat hij ziet op de poster. De printjes zijn letterlijk zo groot als kassabonnen. Er is dus geen sprake van beeldspraak.

Overigens moeten leerlingen beeldspraak kunnen herkennen om aan de ERK-specificaties van B2 te voldoen.

Pijl omhoog