Mogen de ionladingen bij een kloppende zoutformule worden geschreven?