Moeten kandidaten op het centraal examen de naamgeving van anorganische stoffen volgens de nieuwe wijze van IUPAC noteren?

Vraag

Moeten kandidaten op het centraal examen de naamgeving van anorganische stoffen volgens de nieuwe wijze van IUPAC noteren?

Antwoord

Kandidaten mogen zowel de oude als de nieuwe schrijfwijze hanteren. In de examens wordt nog de oude schrijfwijze gehanteerd. In het centraal examen zal naast de naam ook de formule worden gegeven daar waar het tot onduidelijkheid zou kunnen leiden. Een tekst als “Gadodiamide kan worden bereid uit gadolinium(III)oxide via de volgende reactie: …” (Havo 2017-I) wordt dan “Gadodiamide kan worden bereid uit gadolinium(III)oxide (Gd2O3) via de volgende reactie: …”.