Moet bij het correctiewerk een DI-200/201-formulier worden meegestuurd?

Vraag

Moet bij het correctiewerk een DI-200/201-formulier worden meegestuurd?

Antwoord

De oorspronkelijke formulieren DI-200/201 worden als sinds 2009 niet meer door de overheid (DUO) geleverd/voorgeschreven. Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld via Wolf of vanuit het school- administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert m.b.t. die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie. Voor meer informatie over de gang van zaken rondom eerste en tweede correctie, zie de informatie in de correctievoorschriften, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en de protocollen van de VO-raad.


Deel deze pagina