Mijn leerling maakt een fout die niet in de deelscores terugkomt? Kan ik nu alle punten toekennen?