Meenemen resultaat schoolexamen

Vraag

Mag een kandidaat als gevolg van een verhuizing de resultaten van het schoolexamen van school A meenemen naar school B?

Antwoord

Dit is deels een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, deels wettelijk geregeld.

Als een vak met een centraal examen of een vak met alleen een schoolexamen is afgesloten in het voorlaatste leerjaar of het jaar daaraan voorafgaand en de leerling verlaat (vanwege verhuizing) de school zonder het eindexamen te voltooien, dan ontvangt de leerling een voorlopige cijferlijst waarop het resultaat staat vermeld. De ontvangende school is verplicht op grond van deze cijferlijst het resultaat over te nemen.

Als het gaat om schoolexamentoetsen is het aan de ontvangende school om te beoordelen of de reeds afgelegde toetsen de inhoud van de eigen pta-toetsen (deels) dekken om zo te kunnen bepalen of het cijfer kan worden meegenomen in het schoolexamenresultaat.

Zie artikel 52c van het Eindexamenbesluit VO.


Deel deze pagina