Mag een vak dat is afgesloten in het voorexamenjaar blijven staan wanneer een leerling blijft zitten?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2008, maar alleen op de examenjaren 2013 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.