Mag een atheneumdiploma worden uitgereikt aan gezakte gymnasiumkandidaten?

Vraag

Als een leerling zakt voor gymnasium, maar wel aan de atheneumeisen voldoet, kan dan bij de uitslag alsnog een atheneumdiploma worden uitgereikt?

Antwoord

Nee, dat kan niet. Sinds 2012 geldt dat een kandidaat die een atheneumdiploma wil ontvangen ook moet staan ingeschreven als atheneum kandidaat (artikel 3.44 Uitvoeringsbesluit WVO).

De uitslag wordt bepaald aan de hand van de gegevens die voor aanvang van het centraal examen zijn vastgelegd – schooltype, vakkenpakket, cijfers voor het schoolexamen – en natuurlijk de cijfers voor het centraal examen.

Als bij de inlevering van de SE-cijfers gymnasium als schooltype is vastgelegd, moet de leerling aan de gymnasiumeisen voldoen om te kunnen slagen.

De scholengemeenschap kan niet alsnog bij de uitslag gymnasium in atheneum veranderen. Als voorzien wordt dat een leerling een grote kans maakt om niet te slagen voor het gymnasium en de kans op een succesvol atheneumexamen is veel groter, moet voordat de schoolexamenresultaten worden doorgegeven in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) de inschrijving van de leerling gewijzigd worden.

Een categoraal gymnasium is op grond van artikel 3.44 Uitvoeringsbesluit WVO gerechtigd om een atheneumdiploma uit te reiken (mits dit in de naam van de school tot uiting komt en de leerling voorafgaand aan het centraal examen als atheneumleerling is ingeschreven). Hierdoor is de zogenaamde Groningenroute, waarmee in het verleden gezakte leerlingen van een categoraal gymnasium alsnog een atheneumdiploma van het staatsexamen konden ontvangen, niet meer nodig.

Bovendien is de voorheen bestaande rechtsongelijkheid tussen leerlingen van een scholengemeenschap en een categoraal gymnasium (waardoor de Groningenroute in het leven was geroepen) opgeheven, nu voor alle leerlingen geldt dat ze voor het examen moeten zijn aangemeld als atheneumleerling om ook een diploma waarop atheneum vermeld staat te kunnen ontvangen.


Deel deze pagina