Mag een atheneumdiploma worden uitgereikt aan gezakte gymnasiumkandidaten?

Vraag

Als een leerling zakt voor gymnasium, maar wel aan de atheneumeisen voldoet, kan dan bij de uitslag alsnog een atheneumdiploma worden uitgereikt?

Antwoord

Nee, dat kan niet. De uitslag wordt bepaald aan de hand van de gegevens die voor aanvang van het centraal examen zijn vastgelegd – schooltype, vakkenpakket, cijfers voor het schoolexamen – en natuurlijk de cijfers voor het centraal examen.

Als bij de inlevering van de SE-cijfers gymnasium als schooltype is vastgelegd, moet de leerling aan de gymnasiumeisen voldoen om te kunnen slagen.

De scholengemeenschap kan niet alsnog bij de uitslag gymnasium in atheneum veranderen. En de leerling van het categoraal gymnasium kan niet meer terecht bij staatsexamens/DUO Groningen voor onmiddellijke omwisseling (de zogenoemde Groningenroute). Een categoraal gymnasium is immers op grond van artikel 52b van het Eindexamenbesluit VO gerechtigd om een atheneumdiploma uit te reiken (mits dit in de naam van de school tot uiting komt en de leerling voorafgaand aan het centraal examen als atheneumleerling is ingeschreven).

Bovendien is de voorheen bestaande rechtsongelijkheid tussen leerlingen van een scholengemeenschap en een categoraal gymnasium (waardoor de Groningenroute in het leven was geroepen) opgeheven, nu voor alle leerlingen geldt dat ze voor het examen moeten zijn aangemeld als atheneumleerling om ook een diploma waarop atheneum vermeld staat te kunnen ontvangen.