Mag een atheneumdiploma worden uitgereikt aan gezakte gymnasiumkandidaten?