Mag een antwoord dat niet voorkomt in het correctievoorschrift goed gerekend worden?

Vraag

Mijn kandidaat geeft een juist antwoord op de vraag, maar dit antwoord komt niet voor in het correctievoorschrift, mag ik het antwoord goed rekenen?

Antwoord

Als een kandidaat een vakinhoudelijk juist antwoord op de vraag geeft, kan de corrector in overleg met de tweede corrector bepalen of dit antwoord op basis van algemene regel 3.3 uit het correctievoorschrift punten verdient.

Als een kandidaat een vraag anders heeft geïnterpreteerd en daardoor feitelijk een andere vraag beantwoordt dan bedoeld, kan het antwoord niet goed gerekend worden. Ook niet als de corrector begrip heeft voor deze misinterpretatie. Het correctievoorschrift blijft altijd leidend. Als de corrector van mening is dat dit wel punten moet opleveren, dient hij zich te melden bij de Examenlijn via het Examenloket. Mogelijk is het correctievoorschrift niet correct of is de vraag niet duidelijk genoeg.

Als uit het correctievoorschrift blijkt dat een bepaalde vakterm absoluut in het antwoord voor moet komen en de kandidaat geeft een vakinhoudelijk correcte omschrijving van die vakterm, dan is dat geen alternatief dat goed gerekend mag worden.

Pijl omhoog