Kan een afgewezen gymnasiumkandidaat de gymnasiumcijferlijst via CvTE-staatsexamens omwisselen in een atheneumdiploma?

Vraag

Kan een afgewezen gymnasiumkandidaat de gymnasiumcijferlijst via CvTE-staatsexamens omwisselen in een atheneumdiploma?

Antwoord

Tot en met examenjaar 2011 bestond voor leerlingen van categorale gymnasia de zogenoemde 'Groningenroute'. Vanwege de rechtsongelijkheid met leerlingen van scholengemeenschappen, die immers bij de vaststelling van de uitslag een atheneumdiploma konden krijgen, werd de mogelijkheid gecreëerd om via CvTE-staatsexamens de gymnasiumcijferlijst van de afgewezen kandidaat om te wisselen in een atheneumdiploma; uiteraard alleen indien aan alle atheneumeisen werd voldaan.

Nu ook op scholengemeenschappen niet meer achteraf een atheneumdiploma kan worden uitgereikt, vervalt het argument van rechtsongelijkheid en daarom ook de Groningenroute.

De gymnasiumcijferlijst kan wel door gezakte leerlingen (van scholengemeenschappen of van categorale gymnasia) worden ingezet ten behoeve van vrijstellingen in het volgende schooljaar. Bij vavo of staatsexamens moet dan in ten minste één vak opnieuw examen worden afgelegd. Als wordt gekozen voor het opnieuw afleggen van het examen in een vak of een ander examenonderdeel zonder centraal examen, dan kan dat examen bij de vavo op elk moment in de cursus worden afgelegd, dus ook – als de vavo daartoe de gelegenheid biedt – nog voor aanvang van het komende studiejaar in het hoger onderwijs.