Kan de leerling wisselen tussen de ER-toets en de reguliere rekentoets?

Vraag

Kan de leerling wisselen tussen de ER-toets en de reguliere rekentoets?

Antwoord

Het is niet toegestaan om in één afnameperiode zowel de reguliere toets (al dan niet met aanpassing van de afnamecondities) als de rekentoets ER af te leggen. Het is wel mogelijk om tussen de afnameperiodes te wisselen van de reguliere toets naar de rekentoets ER, mits is voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan de rekentoets ER. De leerling mag ook wisselen van de rekentoets ER naar de reguliere rekentoets. De leerling kan (in samenspraak met de school en ouder(s)/verzorger(s)) aangeven welk cijfer hij uiteindelijk op de cijferlijst wil laten vermelden.

Meer informatie