Kan de leerling wisselen tussen de ER-toets en de reguliere rekentoets?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2017 tot en met 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog