Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

Vraag

Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

Antwoord

In de regelgeving (artikel 3.25 Uitvoeringsbesluit WVO) staat hierover: ‘De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast’.

De regelgeving beschrijft niet hoe de eerste corrector (de examinator) en de tweede corrector (de gecommitteerde) tot overeenstemming kunnen of moeten komen.

Als beide correctoren vinden dat middelen een goede manier is om de score te bepalen, dan is dat toegestaan. Middelen is uiteraard niet automatisch een vanzelfsprekende manier om overeenkomst te bereiken, maar het is niet verboden.

Als een van beide correctoren weigert om te middelen, kan de andere corrector hem niet dwingen om toch te middelen. Dit is terug te vinden in de Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2023 van de VO-Raad (link volgt), in de toelichting van artikel 3.25 Uitvoeringsbesluit WVO die hierin is opgenomen.


Deel deze pagina