Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op de examenjaren 2019 en 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.