Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

Antwoord

In de regelgeving (artikel 42 van het Eindexamenbesluit VO) staat hierover: ‘De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast’.

De regelgeving beschrijft niet hoe de eerste corrector (de examinator) en de tweede corrector (de gecommitteerde) tot overeenstemming kunnen of moeten komen.

Als beide correctoren vinden dat middelen een goede manier is om de score te bepalen, dan is dat toegestaan. Middelen is uiteraard niet automatisch een vanzelfsprekende manier om overeenkomst te bereiken, maar het is niet verboden.

Als een van beide correctoren weigert om te middelen, kan de andere corrector hem niet dwingen om toch te middelen. Dit is terug te vinden in de Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2020 van de VO-Raad, onder de toelichting van artikel 42 in paragraaf 2.7.