Is het toegestaan om te middelen als de eerste en tweede corrector geen overeenstemming kunnen bereiken bij het vaststellen van de score en het cijfer?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2014, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.