Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

Vraag

Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

Antwoord

De school bepaalt zelf de volgorde waarin de onderdelen van een profielvak-cspe worden aangeboden. In de instructie voor de Examinator is specifieke informatie gegeven over de volgorde van de opdrachten binnen een onderdeel. Indien er sprake is van een vaste volgorde, dan staat dit aangegeven.


Deel deze pagina