Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

Antwoord

De school bepaalt zelf de volgorde waarin de onderdelen van een profielvak-cspe worden aangeboden, tenzij in de Instructie voor de examinator van een onderdeel specifieke informatie is gegeven over de volgorde van de opdrachten binnen een onderdeel. Indien er sprake is van een vaste volgorde, dan staat dit aangegeven.