Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

Vraag

Is het toegestaan af te wijken van de aangegeven volgorde van opdrachten bij een profielvak-cspe?

Antwoord

De school bepaalt zelf de volgorde waarin de onderdelen van een profielvak-cspe worden aangeboden. Binnen een onderdeel moeten de opdrachten in de aangegeven volgorde worden afgenomen, tenzij anders is aangegeven in de Instructie voor de Examinator. Een minitoetsopdracht mag afwijkend van de aangegeven opdrachtvolgorde ook aan het begin of aan het eind van het onderdeel gepland worden als het wisselen tussen de Facet-omgeving en de gebruikelijke omgeving op de computer onrust veroorzaakt.

Pijl omhoog