Is een rekenkaart bij de rekentoets VO toegestaan?

Vraag

Is een formulekaart bij de rekentoets VO toegestaan?

Antwoord

Extra hulpmiddelen zoals reken- of formulekaarten mag de school niet toestaan bij de standaard afname van de rekentoets.

Binnen de pilot dyscalculie in het schooljaar 2013-2014 mag de leerling bij alle opgaven wél een door het CvTE vastgestelde reken-/formulekaart gebruiken. Zie voor meer informatie de pagina Pilot dyscalculie rekentoets VO.