Is de Grafische Rekenmachine van NumWorks toegestaan bij de wiskunde (A,B,C) examens havo en vwo van 2021?

Vraag

Is de Grafische Rekenmachine van NumWorks toegestaan bij de wiskunde (A,B,C) examens havo en vwo van 2021?

Antwoord

Naar aanleiding van de publicatie vooruitblik toegestane hulpmiddelen 2022 en 2023 is er verwarring ontstaan met betrekking tot het toestaan van de nieuwe Grafische Rekenmachine NumWorks.

De NumWorks machine is niet toegestaan bij de wiskunde (A,B,C) examens havo en vwo van 2021.

In de vooruitblik toegestane hulpmiddelen staat vermeld dat de NumWorks machine vanaf 2022 bij de wiskunde (A,B,C) examens havo en vwo gebruikt mag worden. Wél mag de machine in eerdere leerjaren gebruikt worden, maar niet bij het eindexamen van 2021.


Deel deze pagina