Hoe zijn de N-termen van de centrale examens Nederlands havo en vwo 2016 bepaald?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2017, maar alleen op het examenjaar 2016.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog