Hoe zijn de N-termen van de centrale examens Nederlands havo en vwo 2016 bepaald?

Vraag

Hoe zijn de N-termen van de centrale examens Nederlands havo en vwo 2016 bepaald?

Antwoord

De N-term is afhankelijk van de geconstateerde moeilijkheidsgraad van het examen: een relatief moeilijk (resp. makkelijk) examen krijgt een hoge (resp. lage) N-term.

De moeilijkheidsgraad van de centrale examens Nederlands havo en vwo is op basis van de pretest- en de afnamegegevens vastgesteld.

De voorzitter en leden van de vaststellingscommissie van het CvTE en de toetsdeskundigen van Cito kijken bij de normering daarnaast of er specifieke kenmerken zijn waarmee ook rekening moet worden gehouden. Bij Nederlands 2016 waren dat de nieuwe correctieregels voor de beoordeling van taalgebruik en de lengte van het examen vwo.

Voor de examens 2016 is op basis van de reacties uit het docentenveld geconstateerd dat de nieuwe correctieregels bij zowel havo als vwo tot extra druk bij examenkandidaten hebben geleid. Bij het bepalen van de N-termen is hiermee rekening gehouden. Bij de N-term vwo is ook rekening gehouden met de lengte van het examen.

Meer informatie over de normeringssystematiek vindt u op: http://www.toetswijzer.nl/html/normering/default.shtm

Pijl omhoog