Hoe om te gaan met tussentijds afronden?

Vraag

Hoe om te gaan met tussentijds afronden?

Antwoord

In de syllabus staat dat leerlingen moeten weten dat voortijdig afronden (of afkappen) ongewenste gevolgen kan hebben voor een gewenste nauwkeurigheid. Het is echter niet te zien aan het werk van de leerling of hij een tussenantwoord afgerond of afgekapt heeft opgeschreven, maar wel gewoon doorrekent met het niet afgeronde antwoord in de rekenmachine. Daarom is de stelregel dat tussenantwoorden afgerond of afgekapt genoteerd mogen worden. Als corrector kijk je naar het eindantwoord. Als dat juist is, mag de corrector ervan uitgaan dat de leerling niet tussentijds heeft afgerond. Als daarentegen bij een vraag wordt doorgerekend met tussenantwoorden die afgerond of afgekapt zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet afgeronde tussenantwoorden, dan wordt dit gezien als een rekenfout en wordt bij de betreffende vraag 1 scorepunt in mindering gebracht.

In het beoordelingsmodel staan achter tussenantwoorden vaak puntjes, bijvoorbeeld 3,28… . Dit doen we om aan te geven dat in het beoordelingsmodel niet het hele tussenantwoord staat. We hebben de afgelopen jaren signalen gekregen dat correctoren van leerlingen verwachten dat zij ook puntjes achter een tussenantwoord zetten. Het is echter geenszins noodzakelijk dat leerlingen dit ook doen. Het mag, maar het hoeft niet.


Deel deze pagina