Hoe om te gaan met een juiste berekening die niet in het beoordelingsmodel staat?

Vraag

Hoe om te gaan met een juiste berekening die niet in het beoordelingsmodel staat?

Antwoord

Als een leerling een berekening opschrijft welke niet is voorzien in het beoordelingsmodel, maar die vakinhoudelijk correct is, kunt u een dergelijk antwoord goed rekenen op grond van algemene regel 3.3.*


*Regel 3.3: indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel.


Deel deze pagina