Hoe moet een ‘indien’ bij de correctie worden gebruikt?

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2019 en 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.