Hoe moet een ‘indien’ bij de correctie worden gebruikt?