Hoe komt de N-term voor tijdvak 2 tot stand?

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote invloed op het onderwijs. Dit maakt een andere aanpak van de normering noodzakelijk zoals ook in 2021. Nadere informatie hierover is te vinden op de pagina Normering centrale examens 2022.

Vraag

Hoe komt de N-term voor het tweede tijdvak tot stand?

Antwoord

De normeringsterm van het eerste tijdvak geldt als ‘basis’ voor het tweede tijdvak. Daarnaast worden de afnamegegevens van het tweede tijdvak examen geanalyseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat aan het tweede tijdvak kandidaten deelnemen die een meer gevarieerde groep vormen dan de populatie bij het eerste tijdvak. Daarom kijken we naar de deelpopulatie met een onvoldoende in het eerste tijdvak. Als deze kandidaten slechter scoren dan in het eerste tijdvak, dan is dat een signaal dat het tweede tijdvak moeilijker is. De N-term wordt overeenkomstig vastgesteld.


Deel deze pagina