Hoe kan ik inzage krijgen in de digitale opdrachten en vragen?

Vraag

Hoe kan ik inzage krijgen in de digitale opdrachten en vragen?

Antwoord

Nadat de afnamegroep is afgesloten door de afnameleider is inzage mogelijk via de inzagefunctionaliteit waar de afnameplanner/examensecretaris toegang toe heeft. Per leerling die in de planning staat, kan via de knop ‘inzage’ de afname worden doorlopen waarbij u de vraag, het antwoord van de leerling, de antwoordsleutel en de score ziet.

Meer informatie over het organiseren van de inzage vindt u op de website van DUO.


Deel deze pagina