Hoe kan ik inhoudelijke opmerkingen over de rekentoets doorgeven?

Docenten en andere functionarissen kunnen hun opmerkingen aan het CvTE richten via het formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Het doorgeven van opmerkingen die van belang zijn voor de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines hiervoor de brochure rekentoets 2018 of de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.