Het hoogst haalbare cijfer

Vraag

Kan het cijfer voor het centraal examen hoger zijn dan het cijfer 10?

Antwoord

Het cijfer voor het centraal examen kan nooit hoger zijn dan het cijfer 10. Weliswaar is in het Uitvoeringsbesluit WVO voor het cijfer voor het centraal examen niet letterlijk bepaald dat het een cijfer is tussen 1 en 10 (zoals dat wel voor het schoolexamen en het eindcijfer is vastgelegd), maar in de Regeling Omzetting scores in cijfers vo is vastgelegd dat een score van 0% correspondeert met het cijfer 1 en een score van 100% met het cijfer 10.

Zie artikel 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO.

Zie artikel 3.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO.


Deel deze pagina