Het correctievoorschrift is erg streng, kan daar een aanvulling voor komen?

Vraag

Het correctievoorschrift is erg streng, kan daar een aanvulling voor komen?

Antwoord

Dat een correctievoorschrift als streng ervaren wordt, is geen reden voor een aanvulling. Soms is een correctievoorschrift streng, soms is het soepeler. Deze schommeling hangt ook samen met de noodzakelijke variatie in moeilijkheidsgraad tussen de onderdelen op een examen.

In de techniek van het bepalen van de N-term wordt hier automatisch rekening mee gehouden. Als een examen relatief veel makkelijke vragen bevat, wordt de N-term laag (minimaal 0,0). Bevat een examen relatief veel moeilijke vragen, dan wordt de N-term hoger. Docenten kunnen via de Wolf-enquĂȘte aangeven hoe zij de moeilijkheidsgraad van een examen inschatten. Deze feedback wordt gebruikt om het examen van een passende N-term te voorzien.


Deel deze pagina