Heeft een leerling met dyscalculie recht op tijdverlenging?

Vraag

Heeft een leerling met dyscalculie recht op tijdverlenging?

Antwoord

Voor kandidaten met dyscalculie kan de directeur (mits hij beschikt over een deskundigenverklaring) een half uur tijdverlenging toestaan bij examens met enig rekenwerk, zoals wiskunde of economie.

In het pilotjaar 2013-2014 wordt voor leerlingen zowel in 2F als in 3F de mogelijkheid geboden tot het afleggen van de standaard rekentoets met een aangepaste wijze van examinering of tot het afleggen van een aangepaste rekentoets. Zie voor meer informatie de pagina Pilot dyscalculie rekentoets VO.

Zie ook