Heeft een leerling met ADHD of autisme recht op tijdverlenging bij de rekentoets VO?

Vraag

Heeft een leerling met een andere beperking dan dyscalculie (ADHD/autisme) recht op tijdverlenging bij de rekentoets?

Antwoord

Voor kandidaten met een andere beperking dan dyscalculie, bijvoorbeeld een beperking in het autistisch spectrum of ADHD, worden geen aangepaste examens geleverd. De school kan, zonder iets aan de exameneisen te wijzigen, de examencondities voor deze kandidaten optimaliseren door bijvoorbeeld het voorkomen van afleidingen en het structureren en vooraf laten ervaren van de regels bij de afname. Daarnaast kan, bij aanwezigheid van een deskundigenrapport en met melding aan de inspectie, op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit beperkte tijdverlenging worden toegekend.

Zie voor meer informatie de brochure Kandidaten met een beperking (onder meer paragraaf 2.8 en 3.1):

Neem voor specifieke gevallen contact op met het CvE via: beperking@hetcvte.nl