Gebruik van de atlas als hulpmiddel

Vraag

Welke atlas is bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo toegestaan?

Antwoord

In 2018, 2019 en 2020 (vwo) zijn de volgende atlassen toegestaan:

 
 

havo

vwo

2018

Grote Bosatlas 54e druk

Grote Bosatlas 54e druk

2019

Grote Bosatlas 55e druk

(inclusief katern)

Grote Bosatlas 54e druk

2020

Nog niet bekend

Grote Bosatlas 55e druk

(inclusief katern)

2021

Nog niet bekend

Nog niet bekend

De 55e druk van de Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo 2019 en vwo 2020 inclusief een aanvullend katern, waarmee de atlas aansluit bij de vernieuwde syllabi aardrijkskunde 2019 (havo) en 2020 (vwo). Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij de uitgever.

Het CvTE maakt in de zomer van 2018 bekend welke hulpmiddelen toegestaan worden bij het centraal examen in 2020 (havo) en 2021 (vwo). In december 2017 heeft het CvTE geconstateerd dat de Alcarta atlas voldoet aan de gestelde eisen voor een atlas als hulpmiddel bij het examen. In de komende maanden onderzoekt het CvTE de mogelijkheid om centrale examens te ontwikkelen waarbij twee verschillende atlassen als hulpmiddel gebruikt worden. Indien dit niet mogelijk blijkt zullen kaartvaardigheden op een alternatieve manier worden getoetst en zal vanaf 2020 (havo) en 2021 (vwo) geen van beide atlassen meer als hulpmiddel worden toegestaan.

Mocht het CvTE tot het laatste besluiten, dan blijft voor het vak aardrijkskunde een atlas noodzakelijk voor het schoolexamen en de voorbereiding van het centraal examen.

Meer informatie