Gebruik van de atlas als hulpmiddel

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op de examenjaren 2012 tot en met 2018 en voor bezemexamens op de examenjaren 2009 en 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog