Gebruik antwoordblad moderne vreemde talen

Vraag

Is het toegestaan antwoorden op de open vragen in Word te beantwoorden en de Word-uitdraai toe te voegen aan het antwoordblad dat voor de moderne vreemde talen moet worden gebruikt?

Antwoord

Ja, examenkandidaten mogen antwoorden op open vragen in Word beantwoorden. Een uitdraai van het Word-document moet dan worden toegevoegd aan het antwoordblad. De antwoorden op gesloten vragen moeten wel op het antwoordenblad worden genoteerd.

Verder geldt voor de inzet van de computer als schrijfgerei dat kandidaten geen toegang mogen hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook onder meer de opslag (bijvoorbeeld printen) goed worden geregeld.


Deel deze pagina