Examenstof

vraag

Welke stof moet ik leren voor mijn examen?

antwoord

De eigen docent kan deze vraag het beste beantwoorden.

Daarnaast geldt het volgende: in algemene zin beschrijven de examenprogramma's de kennis, inzicht en vaardigheden waarop elke leerling bij het examen wordt beoordeeld.

De examenprogramma's zijn te vinden op de betreffende examenpagina op Examenblad.nl (kies: het examenjaar, schoolsoort, vak).

In de syllabi, die op dezelfde plek zijn te vinden, zijn de eindtermen die op het centraal examen worden getoetst nader uitgewerkt.

Leerlingen/kandidaten kunnen ook kijken op www.laks.nl. Let op: aan de informatie van het LAKS kunnen geen rechten worden ontleend.

Pijl omhoog